1 Melding om opptak av Hordaland i tilskotsordning program for folkehelsearbeid i kommunane 2018 Opne dokument
2 Søknad frå Hordaland fylkeskommune om status som programfylke Opne dokument
3 Vedlegg 1 til søknad frå Hordaland Opne dokument
4 Brev frå Helsedirektoratet Innstilling som programfylke Opne dokument