1 Søknad om løyve til Opedal Ljosverk i Ullensvang herad. Høyringsfråsegn. Opne dokument