1 Praktisering av dispensasjon frå Fylkesmannen om unnatak frå gratis skuleskyss Opne dokument
2 AUD-rapport Opne dokument
3 Dispensasjon gratis skuleskyss - vidaregåande skule Opne dokument
4 Spørsmål knytt til dispensasjon frå gratis skoleskyss i vidaregåande Opne dokument