1 Søknad frå GulenSkyss AS om ruteløyve for strekninga Bergen - Fedje - Hellesøy Opne dokument