1 Årsrekneskap og årsmelding for 2017 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne dokument
2 Årsrekneskap 2017 for Hordaland fylkeskommune Opne dokument
3 Årsmelding for 2017 for Hordaland fylkeskommune Opne dokument
4 Revisjonsberetning Hordaland fylkeskommune 2017 Opne dokument
5 Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2017 Opne dokument
6 Uttale frå kontrollutvalet på årsrekneskap 2017 for Hordaland fylkeskommune Opne dokument