1 Evaluering av ny budsjettmodell og berekraftig finansiering av dei vidaregåande skulane Opne dokument