1 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne dokument
2 Oppfølging frå fylkesrådmannen arkiv og journalføring Opne dokument
3 SAK retningsliner arkiv og journalføring Opne dokument
4 BREV til selskap om arkiv og journalføring Opne dokument
5 Arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap - retningsliner Opne dokument