1 Selskapskontroll av Grieghallen IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument