1 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring -Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument