1 Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument