1 Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument