1 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Uavhengighetserklæring Hordaland fylkeskommune 2018 Opne dokument