1 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 Opne dokument
2 Svar på Partsbrev NDLA 2 Opne dokument