1 Høyringsutkast - Kva kan ein forvente av oppgåveutføring og kompetanse frå sekretariatet Opne dokument
2 Høringsutkast - Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet Opne dokument