1 Søknad om overføring av ruteløyve frå Bergens2 AS til Ulriken Taubaneselskap AS Opne dokument