1 Askøy vidaregåande skule - romprogram Opne dokument
2 Askøy vgs - rom- og funksjonsprogram Opne dokument
3 Askøy vgs - mulighetsstudie Myrane Opne dokument
4 Askøy vgs - notat om kroppsøvingsareal Opne dokument
5 Askøy vgs - tilstandsvurdering Opne dokument