1 Fråsegn - Kommunedelplan for E39 Stord Os - Tilleggshøyring Opne dokument
2 Vedlegg 1 - Planskildring Opne dokument
3 Vedlegg 2 - DELRAPPORT 4 - KULTURMILJØ Opne dokument