1 Søknad om løyve til Øvre Årvikelva kraftverk i Jondal kommune. Høyringsfråsegn. Opne dokument