1 Finansrapport 1. tertial 2018 Opne dokument
2 Rapport gjeldsportefølje pr. 30.04.2018 (BCM) Opne dokument