1 Årsmeldingar for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet 2017 Opne dokument
2 Årsmelding for fylkesvegane i Hordaland 2017 Opne dokument
3 Årsmelding 2017 for Bergensprogrammet Opne dokument