1 E134 Haukelivegen - Bompengeutgreiing av strekninga Seljestad-Røldal-Vågsli Opne dokument
2 Notat Haukelivegen as Opne dokument