1 Disposisjonsfond ved vidaregåande skular og tannhelsedistrikt - avsetjing og bruk Opne dokument