1 Offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg - Høyringsfråsegn Opne dokument