1 Tertialrapport pr. april 2018 - rekneskapsprognose Opne dokument
2 Detaljert status avdelingsvise budsjettmål. Opne dokument