1 Delegasjon av myndigheit til å gje løyvefritak for småskala turistverksemd og inn på tunet tenester Opne dokument
2 Rundskriv N-7_2017 - dispensasjon etter yrkestransportloven § 21 – løyvefritak for småskala turistvirksomhet Opne dokument
3 Rundskriv N-8_2017 - dispensasjon etter yrkestransportloven § 21 – løyvefritak for transport knyttet til Inn på tunet-ordningen - regjeringen.no Opne dokument