1 Protokoll frå generalforsamling i Opero 25.04.2018 Opne dokument
2 Protokoll frå generalforsamling i Opero 25.04.2018 følgjeepost Opne dokument