1 Pilotprosjekt Bømlo - styrka samarbeid skule og næringsliv Opne dokument
2 Prosjektplan Opne dokument
3 Kommunikasjonsplan Opne dokument
4 Interessentanalyse Opne dokument
5 Risikovurdering Opne dokument