1 Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune" Opne dokument
2 Krav om lovlighetskontroll av vedtak i fylkesutvalget i Ho(1) Opne dokument