1 Svar på spørsmål frå Thor Andre Ljosland Opne dokument