1 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022- framlegg etter høyring Opne dokument
2 Temaplan for landbruk i Hordaland 2018-2022 - etter høyring Opne dokument
3 Høyringsrapport_temaplan_landbruk Opne dokument
4 Samlefil_høyringsinnspel_temaplan_landbruk Opne dokument