1 Organisering av munnleg og munnleg-praktisk privatisteksamen for kandidatar som går på private kurs Opne dokument