1 Sentralbadet scenekunsthus. Medverknad frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Rapport - revidert skisseprosjekt av Sentralbadet som Scenekunsthus Opne dokument
3 Vedlegg 1.1 - Romprogram Arealskjema Rev. Skisseprosjekt Opne dokument
4 Vedlegg 1.2 - Arkitekttegninger Rev skisseprosjekt Opne dokument
5 Sentralbadet Kalkyle EFU 27.04.17 Opne dokument
6 Fremdriftsplan mars 2018 Opne dokument