1 Styre for NDLA etter nye vedtekter Opne dokument