1 Gjennomgang av arbeidet med kartlegging av minoritetsspråklege Opne dokument