1 Meldingssak: Frivillig arbeid i Europa som tiltak for ungdom med avbrote skulegang Opne dokument
2 Vedlegg til meldingssak: Frivillig arbeid i Europa som tiltak for ungdom med avbrote skulegang Opne dokument