1 Spørsmål frå representanten Geir Angeltveit knytt til framlegg av ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune, sak 2018/3423, i fylkestinget 6. mars 2018 Opne dokument