1 Omklassifisering av vegar i Bømlo kommune Opne dokument
2 Fagleg grunnlag frå SVV 15.05.2018 - samandrag tilråding omklassifisering Opne dokument
3 Uttale frå Bømlo kommune Opne dokument
4 Fv.541 - Langevåg - Løvegapet, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
5 Fv541 - Løvegapet - Tjong, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
6 Fv.541 - Tjong - Hestaneset (Holme og Grutle), Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
7 Fv. 541 - Stokkabekken - Brubakken - Kattahola, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
8 Fv.542 - Stokkabekken - Siggjarvågen, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
9 Fv.14 - Stavland Bjødledalen, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
10 Fv.18 - Goddo, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
11 Fv.19 - Rolvsnesvegen, Høyringsbrev frå SVV Opne dokument
12 Tillegg til sak - omklassifisering av vegar i Bømlo kommune Opne dokument
13 Tillegg til sak - nytt vedlegg NA-rundskriv retningslinjer for tekniske krav til veg som skal omklassifiseres Opne dokument
14 Tillegg til sak - nytt vedlegg retningslinjer tekniske krav for veg som skal omklassifiseres - revidert mai 2017 Opne dokument
15 Tillegg til sak - nytt vedlegg hjelpedokument for SVV ved opptak, nedlegging og omklassifisering av veger Opne dokument