1 Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar 2018 Opne dokument
2 Trafikksikringsplan 2018-2025 Ulvik herad. Oppstart og finansiering. VEDTAK Opne dokument
3 Søknad på tilskot til utarbeiding av kommunal trafikksikringsplan - Ulvik herad Opne dokument
4 Odda kommune - søknad om tilskot til TS-plan Opne dokument
5 Askøy kommune - søknad om tilskot til TS-plan Opne dokument
6 Askøy kommune - innhenting av uttaler til TS-plan Opne dokument