1 Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring - Revisjonsrapport Opne dokument
2 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune - fråfall i vidaregåande opplæring - november 2018 Opne dokument