1 Protokoll fra generalforsamling BKK AS, juni 2018 Opne dokument
2 epost Opne dokument