1 Sertifikatlån 345 mill. kr - rulleringsavtale Opne dokument