1 Protokoll fra generalforsamling for Gløde AS 29. mai 2018 Opne dokument