1 Fråsegn til oppstart for reguleringsplanar for Bybanen og hovudsykkelrute frå sentrum til Åsane Opne dokument