1 Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30. 06.2018 Opne dokument