1 Vedtak om etablering av yngleområde for gaupe i Hordaland - fråsegn frå fylkesutvalet i Sogn og Fjordane Opne dokument