1 Forslag om freding av den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Høyringsfråsegn Opne dokument
2 Reimers & Søns eftf. Fredingsforslag Opne dokument
3 Orientering om fredingssaka for tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Opne dokument
4 Kulturminnedokumentasjon - Reimers & Søns eftf. Høyringsfråsegn Opne dokument