1 Rikspolitisk føresegn for kjøpesenter Opne dokument
2 SPR - Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Opne dokument