1 Retningsliner for folkevalde som ønskjer å varsle om kritikkverdige tilhøve i Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Tillegg til sak - Revidert utkast varslingsrutine for folkevalde politikarar i Hordaland fylkeskommune Opne dokument