1 Vedtak av Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Opne dokument
2 Høyringsrapport - Regional plan for attraktive senter i Hordaland Opne dokument
3 Planforslag etter høyring - Regional plan for attraktive senter i Hordaland, 30.10.2014 Opne dokument
4 Regional plan for attraktive senter i Hordaland - høyringsinnspel Opne dokument