1 Framlegg til tiltak for å sikre at Oppfølgingstenesta får kontakt med ungdom koda som "ukjent aktivitet". Konsekvens for kapasiteten. Opne dokument